Vítejte!

MERTA - HASICÍ TECHNIKA

Komplexní služby v oblasti požární ochrany.

Provádíme:

• kontroly, opravy a prodej hasicích přístrojů a hydrantů
• zajištění objektů ke kolaudaci
• osazení a prodej bezpečnostních tabulek
• prodej sorpčních prostředků, NOWAP – VAPEX
• plnění tlakových lahví technickými plyny CO2
• požární ucpávky stavebně dělících konstrukcí – požární prostupy a izolace
• kontroly požárně bezpečnostních zařízení ( dveře, klapky, prostupy,…)

• tlakové zkoušky požárních suchovodů

Poskytujeme služby osoby odborně způsobilé v oboru PO:

• požárně preventivní prohlídky objektu
• školení o požární ochraně
• vypracování dokumentace PO ( začleňování provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí; stanovení organizace zabezpečení požární ochrany; vypracování požárních řádů, požárních poplachových směrnic, evakuačních plánů, dokumentace zdolávání požáru …)
• poskytujeme poradenskou činnost v oboru PO

 

Těšíme se na spolupráci.

Miloš Merta,  Michal Merta,  Bc. Klára Mertová,  Eleonora Mertová

 

Kontaktujte nás

Reference

Nebyly nalezeny žádné záznamy.